Menu

Terug naar het overzicht

10/12/2019

Autofiscaliteit voor eenmanszaken anno 2020

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe aangescherpte aftrekbeperking voor autokosten en brandstofkosten, deze geldt zowel in de personen- als de vennootschapsbelasting. Hieronder vatten we kort samen welke gevolgen dit teweegbrengt voor uw eenmanszaak.

Hoeveel van de kosten mag u fiscaal in aftrek brengen?

De aftrekbaarheid zal bepaald worden aan de hand van volgende formule:
120% - (0,5 x coëfficiënt volgens brandstoftype x CO2-uitstoot)

 • 1 = diesel
 • 0,95 = andere motor (benzine, lpg, biobrandstof,…)
 • 0,90 = CNG & met een belastbaar vermogen minder dan 12PK

De uitkomst van deze formule kan maximaal 100% zijn en minimaal 50%, uitgezonderd voertuigen met een CO2-uitstoot van meer dan 200gr die slechts 40% aftrekbaar zijn. De 120% aftrekbaarheid voor elektrische wagens is opgeheven.

Het resultaat van deze formule is bepalend voor volgende factoren:

 • Aftrek van de autokosten;
 • Aftrek van de brandstofkosten;
 • Belastbaarheid van de meerwaarden op voertuigen.

De financieringskosten verbonden aan de wagen wel blijven nog steeds voor 100% aftrekbaar.

Welke wagens worden getroffen door de nieuwe aftrekbeperking?

 • Alle bedrijfswagens (zowel nieuwe als tweedehands auto’s);
 • Alle wagen op naam van een eenmanszaak aangekocht/geleased of gehuurd na 1 januari 2018.

Voor al uw wagens die u vóór 1 januari 2018 via uw eenmanszaak heeft aangekocht geldt deze nieuwe aftrekbeperking indien zij een gunstiger aftrekpercentage oplevert dan 75%. Bijgevolg is de minimale fiscale aftrek van 75% op het beroepsgedeelte voor auto’s aangekocht/geleased voor 1 januari 2018. De wagen is vóór 1 januari 2018 “aangekocht” indien er een gedateerde en ondertekende bestelbon is of een afgesloten leasingscontract.

Valse hybrides aangekocht vanaf 1 januari 2018

Een hybride wordt als “fake” beschouwd indien ze is uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5kWh/100kg van het wagengewicht of een uitstoot van >50gr CO2/km.

De aftrekbeperking zal berekend worden aan de hand van de uitstoot van een “overeenstemmend” voertuig. Volgens de wetgever is een overeenstemmend voertuig, een voertuig:

 • van hetzelfde merk;
 • hetzelfde model;
 • hetzelfde koetswerk;
 • en waarvan de verhouding tussen zijn vermogen uitgedrukt in kW, en het vermogen van het hybride voertuig, uitgedrukt in kW, het dichtst de één benadert, op voorwaarde dat deze begrepen is tussen 0,75 en 1,25.

Indien er meerdere overeenstemmende voertuigen in aanmerking komen als “overeenstemmend voertuig”, wordt het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot als overeenstemmend aangemerkt.

De fiscus zal nog een lijst met “overeenstemmende voertuigen” voor de verschillende fake hybrides op de website van FOD Financiën plaatsen. 


© 2020 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
17/04/2020

Gratis beschikbaar: naslaggids Corona opgemaakt door Haentjens specialisten