Menu

Terug naar het overzicht

24/08/2017

De impact van het Zomerakkoord op uw privé vermogen

Het Zomerakkoord van regering Michel I zal niet enkel leiden tot een hervorming van de vennootschapsbelasting. Zij heeft ook fiscale gevolgen voor uw privé vermogen. Hieronder schetsen we de belangrijkste maatregelen. Het is echter wachten tot het eerste wetsontwerp om de concrete draagwijdte in te schatten.

Investeren in groeibedrijven wordt fiscaal interessant

Op heden kan u genieten van een belastingvermindering van 30% tot 45% voor investeringen die u doet in een start-up. Dit zijn vennootschappen die nog geen vier jaar bestaan.
Vanaf 2018 zal dit gunstregime ook van toepassing worden op ondernemingen die ouder zijn dan vier jaar en als ‘groeibedrijven’ worden beschouwd. 

Pensioensparen wordt fiscaal gestimuleerd

Al enige tijd is het slechts tot 940 euro fiscaal interessant om aan pensioensparen te doen. Vanaf volgend jaar zal u kunnen kiezen uit twee systemen: ofwel stort u 940 euro in uw pensioensparen en verkrijgt u een belastingvermindering van 30% (= 282 euro) ofwel verhoogt u het bedrag tot 1.200 euro en levert dit u een belastingvermindering op van 300 euro of 25%.

Vrijstelling sparen wordt verlaagd, dividend tot 627 euro wordt vrijgesteld 

De interesten die u momenteel ontvangt uit een gereglementeerd spaarboekje worden vrijgesteld tot 1.880 euro. Deze vrijstelling zal vanaf volgend jaar verlaagd worden naar 940 euro. Ter compensatie zal op een dividend tot 627 euro geen roerende voorheffing verschuldigd zijn.

Vanaf 500.000 euro wordt uw effectenrekening belast

De eerste stappen voor een vermogensbelasting zijn gezet met de ‘abonnementstaks’. Er zou jaarlijks een belasting van 0,15% verschuldigd zijn op de effectenrekeningen met een waarde van meer dan 500.000 euro die per persoon worden aangehouden. Pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen zouden buiten het toepassingsveld vallen. De financiële instellingen zouden verantwoordelijk worden voor de inhouding van de heffing. Er zou maandelijks een waardering dienen te gebeuren van de effectenrekening.

Zoals blijkt uit bovenstaande uiteenzetting is het Zomerakkoord niet zonder fiscale gevolgen. Zodra de maatregelen worden omgezet in een wet houden we u op de hoogte van de impact op uw privé vermogen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, kan u ons uiteraard steeds contacteren.


© 2020 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
17/04/2020

Gratis beschikbaar: naslaggids Corona opgemaakt door Haentjens specialisten