Menu

Terug naar het overzicht

18/12/2017

De zorgvolmacht: een must-have voor iedereen!

Als bedrijfsleider krijgt u een ongeval en u belandt in coma. Geen zorgen want op successievlak is alles reeds geregeld, niet? Als patres/matres familias krijgt u te horen dat u aan Alzheimer lijdt, zakelijk dient er niets meer georganiseerd te worden want u hebt reeds de nodige regelingen getroffen, niet?

Vele mensen vergissen zich echter. In de twee bovenstaande situaties is het irrelevant of u reeds aan vermogensplanning hebt gedaan of niet. In geval van dementie of ongeval is er immers geen overlijden, maar wel onbekwaamheid. Het testament of andere vermogensplanningstechnieken hebben pas uitwerking bij overlijden, niet in geval van onbekwaamheid. Tot voor kort diende in deze situaties een voorlopig bewindvoerder worden aangeduid. Deze werd aangesteld door de vrederechter en is iemand vreemd aan de familie. Hij heeft de taak om het vermogen van de betrokken persoon zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden. Daarbij zal de voorlopig bewindvoerder steeds defensief optreden en niet proactief te werk gaan.

Sinds 2014 kan u deze situatie verhelpen door het opmaken van een zorgvolmacht. Hieronder kan u enige informatie terugvinden over wat een zorgvolmacht is en hoe deze werkt.

Wat?

Een zorgvolmacht is een lastgeving waarbij u aan één of meerdere personen de macht geeft om de door u aangeduide handelingen te stellen in geval uzelf niet meer bekwaam bent. U bent volledig vrij om de modaliteiten te bepalen. U beslist vanaf wanneer de volmacht in werking treedt, wie voor u handelingen kan stellen en welke handelingen zij kunnen stellen. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen het professioneel en privé vermogen, kan er een cascadesysteem worden opgezet waarbij eerst de echtgenoot en pas na het overlijden van de echtgenoot, de kinderen samen optreden. Het is ook mogelijk om te voorzien dat er enkel roerende goederen kunnen worden geschonken, de gezinswoning niet verkocht worden, etc. 

Hoe?

Een zorgvolmacht kan zowel notarieel als onderhands. Indien de volmacht onderhands wordt opgemaakt kan zij enkel dienen voor onderhandse handelingen, met andere woorden een verkoop van onroerend goed is niet mogelijk gezien dit een notariële transactie is. Na de opmaak van de zorgvolmacht wordt deze geregistreerd in een databank. Van zodra u onbekwaam wordt kan de zorgvolmacht door de lasthebbers gebruikt worden. Zolang u bekwaam bent is het steeds mogelijk om de volmacht aan te passen, vb. andere lasthebbers, toevoegen van handelingen, etc. zonder dat de lasthebbers daarvan op de hoogte worden gebracht.

Aandachtspunten

Naar de notaris voor de opmaak van een zorgvolmacht? Opgepast, de zorgvolmacht is een complexe en verregaande lastgeving, het is dan ook van belang om alle aspecten in overweging te nemen. De werking van uw vennootschap, de samenstelling van uw vermogen etc. De vermogensplanners bij Haentjens kunnen een zorgvolmacht op uw maat opmaken, waarbij er rekening wordt gehouden met uw wensen en bezorgdheden. Indien u hier werk van wil maken, neem dan zeker contact op met ons.


© 2020 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
17/04/2020

Gratis beschikbaar: naslaggids Corona opgemaakt door Haentjens specialisten