Menu

Terug naar het overzicht

05/02/2018

Hervorming van het huwelijksvermogensstelsel

Er waait een wind van hervormingen door het burgerlijk wetboek. Na het erfrecht is nu ook het huwelijksvermogensrecht aan zet. Het wetsvoorstel inzake wijziging van het huwelijksvermogensrecht behandelt drie thema’s: onduidelijkheden binnen het wettelijk stelsel opklaren, de gevolgen van het stelsel van scheiding van goederen milderen en het erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigen conform het nieuwe erfrecht. De laatste wijziging dateert van 1976, een hervorming komt dus zeker niet te vroeg.

Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

In het huidige wettelijk stelsel is vaak discussie aan welk vermogen (gemeenschappelijk of eigen vermogen) bepaalde goederen toekomen, vb. beroepsgoederen, aandelen, cliënteel en voorts welk vermogen recht heeft op de vergoeding uit een levensverzekering of een schade- en arbeidsongevallenvergoeding. Via de hervorming zal dit duidelijk in de wet worden omschreven.

Het stelsel van scheiding van goederen wordt billijker gemaakt

Het stelsel van scheiding van goederen wordt vaak ervaren als onbillijk voor de echtgenoot die zijn carrière op een lager pitje zet door bv. de zorg voor de kinderen op zich te nemen. In het wetsontwerp werden twee methodes uitgewerkt om deze onrechtvaardigheid te milderen:

  • vooreerst voorziet zij een wettelijke omkadering voor het “verrekenbeding”. Dergelijke bepaling zorgt ervoor dat bij de ontbinding van het stelsel een deel van het eigen vermogen wordt verrekend naar de andere echtgenoot. Deze verrekening kan er bijvoorbeeld in bestaan dat 30% van het beroepsinkomen van de ene echtgenoot bij ontbinding toekomt aan de andere echtgenoot;
  • ten tweede zouden de echtgenoten ook de mogelijkheid hebben om een “rechterlijke billijkheidscorrectie” toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat bij een echtscheiding de rechter de ene echtgenoot kan verplichten een vergoeding te betalen aan de andere echtgenoot.

Deze bedingen zijn optioneel en bijgevolg niet verplicht voor echtgenoten die huwen onder het stelsel van scheiding van goederen. Evenwel zal de notaris een versterkte informatieplicht hebben om de partijen in te lichten omtrent deze clausules en de gevolgen van een puur stelsel scheiding van goederen.


© 2020 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BVBA • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.