Menu

Terug naar het overzicht

20/11/2020

Lockdown 2.0 : Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme in de bres voor getroffen ondernemingen

Kom ik in aanmerking? 

Je komt in aanmerking voor deze premie als je een omzetverlies lijdt van (meer dan) 60% of wanneer je verplicht de deuren moest sluiten. Deze steunmaatregel geniet je op ondernemingsniveau. Ook bijberoepers kunnen hierop aanspraak maken als ze in 2019 beroepsinkomsten hadden boven de 6.996,89 euro, en voor minder dan 80% loontrekkend zijn, of als ze hun activiteit hebben ondergebracht in een vennootschap. 

Voor welke periode kan ik een premie aanvragen, en onder welke voorwaarden? 

Er kan nu al een premie worden gevraagd voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 15 november 2020. Die periode wordt verder opgedeeld in verschillende referentieperiodes. Je kan zelf kiezen voor welke periode je een aanvraag indient. Afhankelijk van de gekozen referentieperiode zal je een omzetverlies moeten bewijzen of zal je sowieso aanspraak maken op de premie omdat je verplicht je hoofdactiviteit moest stopzetten. 

De steun die je via het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme ontvangt, bedraagt 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019, met wettelijk bepaalde maxima en minima. Voor bijberoepers bedraagt de steun 5% of 10% van de omzet, afhankelijk van het inkomen dat vorig jaar uit de activiteit werd gerealiseerd. 

Omdat de steun wordt begroot op basis van de omzet van dezelfde referentieperiode van  2019,is het soms interessanter om te kiezen voor een ruimere referentieperiode, waarbij je een omzetdaling aantoont (om zo meer steun te ontvangen). 

Een tabel verduidelijkt: 

Als je onderneming verschillende activiteiten uitoefent, en niet alle activiteiten verplicht gesloten zijn, moet je geen omzetverlies aantonen wanneer de gesloten activiteit je hoofdactiviteit uitmaakt (vb. garage en autohandelaar). Onder “hoofdactiviteit” wordt begrepen dat je uit deze activiteit 50% of meer van je omzet realiseerde. 

Voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 zal je ook het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme kunnen aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet. Deze aanvraag zal pas kunnen gebeuren vanaf januari 2021.

Tot wanneer en hoe kan ik de aanvraag indienen? 

De deadline voor de aanvraag van de subsidie verstrijkt op 31 december 2020. 

De aanvraag kan worden ingediend via de website van VLAIO (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme), met behulp van je elektronische identiteitskaart (de identiteitskaart van de bestuurder). 

Welke informatie moet ik hebben? 

De informatie die je bij de hand moet hebben bij het indienen van de aanvraag is: 

  • de omzet (zonder BTW) van de geleverde prestaties in de referentieperiode 2019;
  • de omzet zoals opgenomen in de BTW aangifte(s) van het vierde kwartaal 2019 (som roosters 00 – 01 – 02 – 03); 
  • het registratienummer van jouw geregistreerd kassasysteem indien je een horecaonderneming uitbaat;
  • het IBAN-rekeningnummer van de onderneming.

Indien je beroep doet op deze steunmaatregel en een omzetdaling aantoont, zal je daarnaast meer informatie moeten geven over de activiteit van je onderneming en waarom bepaalde coronamaatregelen je activiteiten verder beperken.  Je moet ook 5 jaar lang de bewijsdocumenten bijhouden die een omzetdaling van 60% staven. De daling moet te wijten zijn aan verminderde prestaties door de exploitatiebeperkingen opgelegd door de overheid (en dus niet door uitgestelde facturatie). De omzetdaling wordt aangetoond op basis van volgende elementen: dagontvangsten, geleverde prestaties, tijdsregistratie. 

Zo je graag hulp wenst bij het indienen van de aanvraag, kan je uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor. 


Lockdown 2.0: opnieuw recht op coronasteunmaatregelen?

De tweede coronagolf raast door ons land en treft de ondernemingen weer ongemeen hard. Talloze ondernemingen moesten eind oktober of begin november opnieuw hun deuren sluiten, of moesten zich beperken tot afhalingen en leveringen. De uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen gelden al (minstens) tot 13 december 2020.

Lees meer

Extra corona-ondersteuningsmaatregelen ingevoerd

Vele ondernemers ondervinden ondanks de reeds doorgevoerde versoepelingen nog steeds een aanzienlijke financiële impact van de coronac...

Lees meer

Meer duidelijkheid over de compensatiepremie

Gisteren werd het Vlaams Besluit dat de compensatiepremie invoert gepubliceerd. Hieronder leggen we uit voor wie de subsidie is bedoeld...

Lees meer

Ook voor april betalingsuitstel inzake btw en bedrijfsvoorheffing

Eerder werden de deadlines voor de indiening van de aangiften btw en intracommunautaire opgaven met betrekking tot de maanden februari,...

Lees meer

Voorafbetalingen in coronatijden: gewijzigde percentages

Naar aanleiding van de maatregelen getroffen in het kader van de coronacrisis zitten heel wat ondernemers met de handen in het haar. Om...

Lees meer

Compensatiepremie: een nieuwe steunmaatregel

Gisteren heeft de Vlaamse Overheid een nieuwe subsidie aangekondigd voor bedrijven die economisch verlies lijden door de uitbraak van h...

Lees meer

Steunmaatregelen Coronavirus - Update 19 maart

In onze nieuwsbrief van 13 maart gaven we reeds een overzicht van de steunmaatregelen m.b.t. het Coronavirus. Onze specialisten volgen ...

Lees meer

Onze dienstverlening in Corona-tijden in ons kantoor te Lokeren

Gezien de sterk veranderende situatie rond het coronavirus willen we je graag informeren. Het is ondertussen duidelijk dat we meer...

Lees meer

Steunmaatregelen Coronavirus

Het Coronavirus heeft ons land bereikt en breidt zich razendsnel uit. Verschillende ondernemingen ondervinden financiële moeilijkheden...

Lees meer

© 2020 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.