Menu

Terug naar het overzicht

20/11/2020

Lockdown 2.0: opnieuw recht op coronasteunmaatregelen?

De overheid is zich ervan bewust dat de maatregelen een grote klap zijn voor vele ondernemingen die nog herstellende waren van de eerste golf. Zowel de federale als Vlaamse regering, kondigde dan ook een reeks (nieuwe) steunmaatregelen aan.

Hieronder lichten wij een aantal van deze maatregelen toe.

(Dubbel) overbruggingsrecht voor getroffen zelfstandigen? 

 • Horeca en toeleveranciers

De federale regelgever voorziet in een dubbel overbruggingsrecht voor horecaondernemingen die op 19 oktober 2020 verplicht hun deuren moesten sluiten. Zeer concreet komt het dubbel overbruggingsrecht op: 

  • 2.583,40 EUR per maand voor een zelfstandige zonder gezinslast en
  • 3.228,20 EUR per maand voor een zelfstandige met gezinslast. 

Ook ondernemingen die volledig afhankelijk zijn van de horecasector én die hun activiteiten volledig stopzetten (te denken valt aan de toeleveranciers), kunnen aanspraak maken op het dubbel overbruggingsrecht. 

Ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van de horecasector, maar die hun activiteiten niét volledig stopzetten, kunnen het enkel overbruggingsrecht genieten. Dit enkel overbruggingsrecht bedraagt: 

  • 1.291,69 EUR per maand voor een zelfstandige zonder gezinslast en 
  • 1.614,10 EUR per maand voor een zelfstandige met gezinslast. 

• Uitbreiding naar andere getroffen sectoren 

Ook na de sluiting van de horeca, escaleerden de coronacijfers verder, en besloot de wetgever tot een lockdown (light). Daarop kondigde de federale regelgever vrijwel meteen een reeks steunmaatregelen aan, waaronder ook de uitbreiding van het dubbel overbruggingsrecht naar alle ondernemingen die verplicht hun deuren moeten sluiten naar aanleiding van deze bijkomende maatregelen. 

Of m.a.w.: ook de ondernemingen die verplicht de deuren moeten sluiten sinds 2 november 2020, zullen aanspraak maken op dit dubbel overbruggingsrecht. 

Voor ondernemingen en zelfstandigen die slechts gedeeltelijk worden getroffen door de maatregelen, of die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van de getroffen sectoren, valt nog af te wachten of, en onder welke voorwaarden, zij aanspraak maken op een enkel dan wel dubbel overbruggingsrecht. 

Te verwachten valt dat de regelgever zich hier zal baseren op de reeds bestaande regeling voor de horecasector die erop neerkomt dat een volledige sluiting aanspraak geeft op een dubbel overbruggingsrecht en een gedeeltelijke sluiting aanspraak geeft op een enkel overbruggingsrecht. 

Vrijstelling RSZ-bijdragen derde kwartaal en financiering vakantiegeld. 

De federale regering kondigde daarnaast aan dat de getroffen werkgevers (in het bijzonder de ondernemingen die verplicht moeten sluiten) een tegemoetkoming zullen ontvangen die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale  basisbijdrage en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal van 2020. De wetgeving werd hierover nog niet gepubliceerd. De bedoeling van de maatregel is alleszins om liquiditeitsproblemen bij werkgevers te voorkomen en op die manier voorkomen dat er ontslagen vallen.  
 
Op gelijkaardige wijze kondigde de wetgever aan te zullen tussenkomen in de financiering van het vakantiegeld, temeer omdat de dagen tijdelijke werkloosheid tot het einde van het jaar wel gelijk worden gesteld met gewerkte dagen voor het recht op vakantie. Ondernemingen in moeilijkheden zullen op deze financiering van het vakantiegeld beroep kunnen doen. Hoe de wetgever dit concreet zal uitwerken, is wel nog niet bekend.  

Kredieten? 

Zowel de federale als de Vlaamse regelgever voorzien ook in maatregelen die de ondernemingen moet helpen om acute liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden. Het gaat zowel om maatregelen die ondernemingen toelaten om eenvoudiger (kortlopende) kredieten te bekomen om deze crisis te kunnen overbruggen, alsook om maatregelen die ondernemingen moeten toelaten om de betalingen van hun huidige kredieten tijdelijk op te schorten.  

Wenst u beroep te doen op één van deze maatregelen, of wenst u meer informatie hierover? Aarzel niet om ons te contacteren. 
 


Lockdown 2.0 : Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme in de bres voor getroffen ondernemingen

In een eerdere nieuwsbrief kondigden wij aan dat de Federale en Vlaamse regelgever voorzien in verschillende steunmaatregelen, en lichtten wij al enkele van deze maatregelen toe. In deze nieuwsbrief informeren wij je graag over het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme: wat houdt deze premie in, wat zijn de voorwaarden om deze premie te genieten, hoe kan je ze aanvragen en welke documenten moet je hiervoor verzamelen?

Lees meer

Extra corona-ondersteuningsmaatregelen ingevoerd

Vele ondernemers ondervinden ondanks de reeds doorgevoerde versoepelingen nog steeds een aanzienlijke financiële impact van de coronac...

Lees meer

Meer duidelijkheid over de compensatiepremie

Gisteren werd het Vlaams Besluit dat de compensatiepremie invoert gepubliceerd. Hieronder leggen we uit voor wie de subsidie is bedoeld...

Lees meer

Ook voor april betalingsuitstel inzake btw en bedrijfsvoorheffing

Eerder werden de deadlines voor de indiening van de aangiften btw en intracommunautaire opgaven met betrekking tot de maanden februari,...

Lees meer

Voorafbetalingen in coronatijden: gewijzigde percentages

Naar aanleiding van de maatregelen getroffen in het kader van de coronacrisis zitten heel wat ondernemers met de handen in het haar. Om...

Lees meer

Compensatiepremie: een nieuwe steunmaatregel

Gisteren heeft de Vlaamse Overheid een nieuwe subsidie aangekondigd voor bedrijven die economisch verlies lijden door de uitbraak van h...

Lees meer

Steunmaatregelen Coronavirus - Update 19 maart

In onze nieuwsbrief van 13 maart gaven we reeds een overzicht van de steunmaatregelen m.b.t. het Coronavirus. Onze specialisten volgen ...

Lees meer

Onze dienstverlening in Corona-tijden in ons kantoor te Lokeren

Gezien de sterk veranderende situatie rond het coronavirus willen we je graag informeren. Het is ondertussen duidelijk dat we meer...

Lees meer

Steunmaatregelen Coronavirus

Het Coronavirus heeft ons land bereikt en breidt zich razendsnel uit. Verschillende ondernemingen ondervinden financiële moeilijkheden...

Lees meer

© 2020 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.