Menu

Terug naar het overzicht

18/05/2018

Over 106 dagen treedt het nieuwe erfrecht in werking: tijd voor actie

Het nieuwe erfrecht hervormt grondig de manier waarop schenkingen gewaardeerd worden. Geeft u een schenking beter aan in natura of in waarde? Hoe gaat u na of iedereen gelijk behandeld werd? En krijgt iedereen waar hij recht op heeft?

De nieuwe bepalingen gelden voor alle overlijdens vanaf 1 september 2018. Maar het nieuwe erfrecht zal ook impact hebben op schenkingen vóór 1 september 2018. Om dat te vermijden, kunt u tot en met 31 augustus 2018 een verklaring tot behoud afleggen bij de notaris. De tijd dringt dus om na te gaan of zo’n verklaring ook voor u nuttig is. Enkele voorbeelden verduidelijken wanneer het aan te raden is om naar de notaris te stappen vóór 1 september 2018.

Wanneer stapt u beter naar de notaris vóór 1 september 2018?

Dit zijn een paar voorbeelden van de impact van het nieuwe erfrecht op al uitgevoerde schenkingen en hoe u dat effect kunt vermijden. Neem uw vermogensplanning even onder de loep en check of een ‘verklaring tot behoud’ in uw geval wenselijk is. Die verklaring geldt voor alle schenkingen van vóór 1 september 2018, los van over welke schenking het gaat.

En maakte u al een testament? Bekijk ook dat dan nog eens. Het nieuwe erfrecht verruimt het vrij beschikbare gedeelte tot de helft, ongeacht het aantal kinderen. Zegt u in uw testament in breukdelen wie wat krijgt en niet in woorden zoals ‘beschikbaar gedeelte’? Kijk dan even na of een aanpassing zich opdringt of niet.

Drie voorbeelden

Huwelijkscadeau

Stel: u deed verschillende bankgiften aan uw kinderen. Toen ze trouwden, kregen ze van u 80.000 euro. Uw dochter trouwde in 2002 en uw zoon in 2008. U behandelde ze gelijk. Zal er dus bij uw overlijden geen probleem zijn?

Het nieuwe erfrecht indexeert een schenking op basis van de consumptie-index tot op het moment van overlijden. Het indexeert uw schenking van 2002 dus meer dan die van 2008. Uw schenking van 2002 wordt zo bijvoorbeeld 95.000 euro waard en die van 2008 maar 90.000 euro. Het nieuwe erfrecht vindt dus dat uw dochter meer kreeg dan uw zoon.

Om dat te vermijden, kunt u een verklaring tot behoud afleggen. Dan blijven de twee schenkingen evenveel waard: 80.000 euro elk.

Vakantiewoning

Stel: u hebt drie kinderen. Een tweeling van 28 jaar en een zoon van 14. U wilt nu al uw vakantiehuis in Portugal aan uw drie kinderen schenken. Maar met de schenking aan uw zoon wilt u nog wachten tot hij 20 jaar is. Door omstandigheden gebeurt dat later niet. Wat is dan de impact van het nieuwe erfrecht?

In het huidige erfrecht (alle overlijdens tot en met 31 augustus 2018) moeten de kinderen hun schenkingen van onroerende goederen in natura inbrengen. Zo krijgt uw jongste zoon ook recht op één derde van uw vakantiehuis in Portugal. Maar dat verandert nu. Elk kind brengt in wat het krijgt in waarde. Uw dochters brengen dus de waarde van de vakantiewoning in om na te gaan of iedereen gelijk behandeld werd. Maar uw zoon kan geen derde van de vakantiewoning in natura opeisen. Om dat tegen te gaan, moet u een verklaring tot behoud afleggen. Dan behoudt uw zoon het recht op één derde van de vakantiewoning.

Familiebedrijf

Hebt een familiebedrijf? Stel dat twee van uw drie kinderen meewerken, en dat uw andere kind voor een heel andere carrière koos. Om een vlotte overdracht te verzekeren, schonk u al uw aandelen van uw onderneming aan uw twee kinderen. Maar om toch nog wat controle en inkomsten te behouden, hebt u voorbehoud tot vruchtgebruik bedongen.

Voor de schenking is er een uitvoerige waardering opgesteld en maakte u gebruik van een fiscale gunstregeling zodat u meteen ook erfrechtelijk de waarde van uw bedrijf kon vastklikken. Dan is er bij uw overlijden geen discussie meer mogelijk over de waarde van uw familiebedrijf. Maar onder het nieuwe erfrecht wordt dat anders. Alle schenkingen worden geïndexeerd op basis van de consumptie-index tot op het moment van overlijden. Als de begiftigde niet het ‘volledige meesterschap’ kreeg, wordt er geen rekening meer gehouden met de waarde op moment van schenking, maar wel met de waarde op moment van overlijden.

Het voorbehouden van vruchtgebruik is een voorbeeld uit de praktijk waarin niet het volledige meesterschap overgedragen wordt. Bij uw overlijden zal het nieuwe erfrecht dus geen rekening meer houden met de waarde van uw familiebedrijf op het moment van de schenking, maar op het moment van uw overlijden. Uw twee meewerkende kinderen moeten de waardestijging die ze zelf realiseerden delen met uw niet-actieve kind. Met een verklaring tot behoud werkt u die onrechtvaardigheid weg. De waarde op moment van de schenking blijft behouden en er komt geen indexatie om na te gaan of elk kind gelijk behandeld is.


© 2020 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BVBA • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.