Menu

Terug naar het overzicht

12/08/2021

Wijzigingen in de e-commerce sinds 1 juli 2021

In het verleden was het zo dat bedrijven die online goederen of diensten verkochten aan buitenlandse niet btw-plichtige klanten op een bepaald punt buitenlandse btw moesten aanrekenen. Hierdoor kon het zijn dat ze één of meerdere buitenlandse btw-nummers moesten aanvragen, buitenlandse btw moesten aanrekenen en buitenlandse btw moesten betalen in de betrokken landen. Het spreekt voor zich dat dit voor een zware administratieve last zorgde alsook bijkomende kosten aangezien meestal beroep wordt gedaan op een buitenlandse boekhouder.

Wanneer buitenlandse btw aanrekenen?

Er moet buitenlandse btw worden aangerekend op het moment dat een bepaalde omzetdrempel wordt overschreden. Tot nu toe was dit een drempel die elk land individueel bepaalde en ze bedroeg ofwel 35.000,00 EUR ofwel 100.000,00 EUR. Het overschrijden van deze drempel werd bovendien per land bekeken.

Sinds 01 juli 2021 wordt deze grens echter verlaagd naar 10.000,00 EUR en dit voor alle verkopen aan buitenlandse klanten samen. Een webshop die voor 15.000,00 EUR per jaar verkoopt aan buitenlandse klanten had vroeger nooit een buitenlands btw-nummer nodig maar moet vanaf nu dus wel in elk land waar ze levert een btw-nummer aanvragen.

Van zodra de drempel van 10.000,00 EUR wordt overschreden dient er btw te worden aangerekend aan het geldende tarief in het land van de klant. Technisch zal de webshop dus het van toepassing zijnde btw-tarief moeten kunnen aanpassen naargelang het adres van de klant. Een grondige kennis van de geldende tarieven per lidstaat is bijgevolg vereist.

Mini One Stop Shop (MOSS)

Een paar jaar geleden werd deze werkwijze beperkt vereenvoudigd met de Mini One Stop Shop (MOSS) waarbij een aantal specifieke diensten, de zogenaamde TBE-diensten, via één gecentraliseerde aangifte konden worden aangegeven in verschillende landen. Er diende vervolgens ook maar één betaling te gebeuren om het totaal aan buitenlandse btw te betalen.

One Stop Shop (OSS)

Sinds 01 juli 2021 werd deze vereenvoudiging verder uitgebreid tot de One Stop Shop (OSS) en kunnen alle verkopen aan buitenlandse niet btw-plichtige klanten via één gecentraliseerde aangifte worden aangegeven. Een sterke vereenvoudiging voor de vele webshops die de afgelopen jaren zijn ontstaan.

Wat zijn de voordelen van dit systeem?

  • de btw wordt betaald daar waar de klant zich bevindt;
  • binnen de EU geldt er een uniforme btw-regeling voor grensoverschrijdende leveringen;
  • als bedrijf beschikt u over één eenvoudig en uniform systeem om de btw binnen de EU aan te geven en te betalen.

Er werd reeds gebruikgemaakt van MOSS

Werd voorheen al via de MOSS gewerkt en wijzigt er niets aan de gevoerde activiteit dan hoeft niets te gebeuren, de registratie wordt automatisch omgezet naar de OSS. Worden echter bijkomende activiteiten uitgevoerd die vroeger niet onder de MOSS mogelijk waren dan moeten de registratiegegevens worden bijgewerkt.

Uitzonderingen

Dit artikel handelt enkel over de verkopen van goederen vanuit een eigen magazijn binnen de EU met verzending aan buitenlandse klanten.

Webshops die via het principe van “dropshipping” werken, goederen verkopen die van buiten de EU worden geleverd, accijnsgoederen of margegoederen verkopen of leveringen met installatie/montage uitvoeren vallen buiten dit artikel en hebben naargelang de situatie specifieke regelingen. Zie hieromtrent ook ons artikel “Het nieuwe One Stop Shop systeem voor BTW” van 22/07/2021.

Conclusie

De uitbreiding van de MOSS naar de OSS brengt een welgekomen administratieve vereenvoudiging met zich mee waardoor minder buitenlandse btw-nummers moeten worden aangevraagd. Tegelijkertijd heeft de verlaging van de drempel tot gevolg dat meer handelaars buitenlandse btw moeten aanrekenen en dat een grondige kennis van de buitenlandse btw-tarieven nodig is.

Voor grote webshops is het dus een vereenvoudiging, voor de kleinere webshops is het dit zeker niet.

Het betreft zeer specifieke materie die situatie gebonden is dus aarzel niet om uw dossierbeheerder te contacteren om na te gaan of bepaalde zaken in uw dossier moeten worden herbekeken en aangepast.


© 2021 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.