Menu

Terug naar het overzicht

29/07/2021

Een onroerend goed in het buitenland? Vergeet dan uw aangifte niet!

Discriminatie in de personenbelasting

De Belgische fiscus werd veroordeeld voor haar ongelijke behandeling van onroerende goederen in de personenbelasting. Voor binnenlandse onroerende goederen diende namelijk het kadastraal inkomen (KI) te worden aangegeven maar voor buitenlandse onroerende goederen was dit de werkelijke huurwaarde.

Met de wet van 17 februari 2021 werd een einde gesteld aan deze discriminatie door het invoeren van een kadastraal inkomen voor buitenlandse onroerende goederen. Deze wijziging gaat in vanaf 01 januari 2021, voor de aangifte personenbelasting met betrekking tot inkomsten 2020 blijft alles dus bij het oude. In de meeste gevallen zal deze wijziging een belastingbesparing opleveren in uw aangifte in de personenbelasting maar dit blijft afhankelijk van uw specifieke situatie.

Spontane aangifte

Deze wet legt wel een belangrijke verplichting op en dat is het spontaan indienen van een aangifte met de nodige informatie zodat de fiscus het kadastraal inkomen kan bepalen. De termijn voor het indienen van deze aangifte bedraagt vier maanden en begint te lopen vanaf de datum van het verwerven, het vervreemden, de ingebruikname van een nieuwbouw of bij voltooiing van grote verbouwingswerken.

Bezat u reeds in 2020 of vroeger een onroerend goed dan zal u worden gecontacteerd door de fiscus. In de meeste gevallen is dit reeds gebeurd en heeft u nog tot 31 december van dit jaar om uw aangifte in te dienen.

Heeft u sinds 01 januari 2021 een onroerend goed aangekocht, verkocht, laten bouwen of grondig verbouwd dan zal u binnen de vier maanden de aangifte spontaan moeten indienen.

Merk op dat op het niet (tijdig) indienen van deze spontane aangifte een boete staat van minstens 250,00 en maximaal 3.000,00 EUR.

Conclusie

Na jaren van uitstel heeft de wetgever alsnog iets gedaan aan de discriminatie in de personenbelasting. Er waren echter dwangsommen voor nodig om het zo ver te krijgen.

Het systeem is eenduidiger maar zal in bepaalde gevallen toch leiden tot discussies over de waarde van het berekende kadastraal inkomen.

De bijkomende verplichting van de spontane aangifte en de bijhorende boetes maken het een belangrijk aandachtspunt voor wie een onroerend in het buitenland heeft of wenst te verwerven.


© 2021 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.