Menu

Fiscaliteit

Wij dienen al uw aangiften in en bieden vooral toegevoegde waarde door ons deskundig advies. We streven altijd naar zoveel mogelijk belastingvoordeel, binnen de wettelijke grenzen.

Wat Haentjens allemaal voor u doet

  • Op maat van de bedrijfsleider bepalen we de optimale mix van verschillende verloningscomponenten: brutoloon, huur, forfaitaire onkostenvergoedingen, dividenden, IPT, ...
  • Uw belastingaangiften invullen en optimaliseren: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, ...
  • Advies bij vastgoedinvesteringen: recht van opstal, vruchtgebruik, onroerende lease, btw-eenheid, …
  • Eenmanszaak of vennootschap: wij bekijken welke vorm het meest geschikt is voor u
  • Opmaken van allerlei overeenkomsten: managementovereenkomsten, bestuursovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten
  • Structureren van holdings en vennootschappen: managementvennootschappen, consultancyvennootschappen en patrimoniumvennootschappen
  • Indienen van fiscale rulings
  • Verlenen van btw-advies en advies omtrent andere btw-formaliteiten
  • Successieplanning: schenkingen en successierechten
  • Bijstand bij belasting- en btw-controles
Laat ons al uw aangiften indienen met het oog op uw belastingsvoordeel Maak een afspraak

© 2021 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.