Menu

Disclaimer

De informatie verzonden via deze e-mail is enkel bestemd voor de geadresseerde. Ieder gebruik van deze informatie door een ander persoon dan de geadresseerde, is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is verboden. Haentjens BV garandeert noch de juiste en volledige overbrenging van de verzonden e-mail, noch de tijdige ontvangst ervan. Haentjens BV heeft het recht om deze professionele e-mail van de werknemer in te zien.

The information contained in this e-mail is intended solely for the addressee. Any use of this information by another person is forbidden. Disclosing, copying, distributing or providing this information to third parties is forbidden. Haentjens BV does not guarantee either the correct and complete transmission of an e-mail sent, nor the timely receipt thereof. Haentjens BV has the right to read this professional e-mail of its employees.

© 2021 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.